ПроХема ООД

UK-Header-Banner-Project-SupportПроХема ООД е специализирана в осигуряването на проектантски и инженерингови услуги на български и чуждестранни индустриални клиенти при:

  • проектиране, изграждане , пуск и поддръжка на системи за централно мазане;
  • изграждане на системи за кондициониране, филтрация, управление на смазочни продукти;
  • мониторинг на индустриално ротационно оборудване в експлоатация;
  • определеляне на моментното състояние, прогнозиране на   потенциални аварии и предаварийни състояния, планиране на ремонтните дейности ;
  • технологично и енергийно обследване на индустриални системи
  • проектиране,  доставка и изграждане на системи за пречистване на индустриални води;
  • проектиране, изграждане, пуск и поддръжка на системи за обемно обезпрашаване;
  • определяне и доставка на специални смазочни продукти;
  • доставка и нанасяне на нано покрития

Нашата цел:
Осигуряване на сигурни, безопасни за околната среда и технически надеждни решения, гарантиращи по-високи експлоатационни показатели на индустриалното оборудване. Редуциране на експлоатационните разходи и увеличаване на производствената ефективност.

Повече информация за продуктите, които предлагаме можете да намерите на информационният ни сайт: www,ProChema.info