Индустриална поддръжка:

raffinerie

  • Иновационни технически проучвания, консултации и инженеринг.
  • Проектиране и изграждане на комплексни системи за активна диагностика и прогнозираща поддръжка ( програмно, апаратно и административно ниво).
  • Автоматизирани разпределени и централизирани системи за мазане. Комплексно   оборудване за работа със смазочни продукти. Маслени стопанства.
  • Проектиране и изграждане на специализирани системи за обработка на твърди,   насипни, полутечни, течни и газообразни материали.
  • Доставка на специални смазочни продукти
  • Доставка и нанасяне на високотехнологични нанопокрития