За нас

82175222 ПроХема® ООД е частна фирма, основана през 1998г., с основна дейност – разработване и внедряване на комплексни решения при поддръжката на машините и съоръженията, базирани на анализ на смазочните продукти в експлоатация – определеляне на моментното състояние, прогнозиране на потенциални аварии и предаварийни състояния, планиране на ремонтните дейности. Възникването на фирмата като проектно звено към Научно-Изследователския сектор на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, Варна , както и нашите амбиции да предложим коренно нов подход при поддръжката на оборудването – прогнозиращата поддръжка, за много кратко време ни поставиха в тесни взаимоотношения от една страна с производители и потребители на смазочни продукти, водещи индустриални и транспортни компании, а от друга страна – с производители на най-съвременно аналитично, индустриално и екологично оборудване.thumb7_VVMU_1
 На базата на търговски договори, съвместни дейности и други форми на коопериране, ПроХема ООД е водеща национална фирма в областта на проектирането и инженеринга на иновационни индустриални и екологични решения.