Въздушно заснемане

wildfirecolorpalette-700x300

Комбинирайки въздушната фотография със съвременните технологии имаме възможността да Ви предложим една различна гледна точка.

  • Специализирано въздушното заснемане на индустриални обекти.
  • Изграждане на тримерни модели
  • Изчисляване на обеми, площи и определяне на динамични промени
  • Термовизия и инфрачервени въздушни снимки
  • Интерактивно представяне на взаимно свързани 360 градусови панорами, снимки и информация за обекти и местности.